Az állásidő és állásdíj módosulásának értelmezése

Állásidő és állásdíj értelmezése az új KÁSZ 20/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet alapján

A KÁSZ, azaz a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításának 4. § -ban rendelkezik az állásidő pótdíj fizetési kötelezettségről. Törvény részlet: 4. § A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  „(1) Ha a fuvarozó az átvételre vagy kiszolgáltatásra a szerződésben meghatározott időre készen áll, azonban az áru rakodása…

glabs-software-new-feature

Tartózkodási igazolás bizonylat nyomtatása állásidő és állásdíjköltség igazoláshoz

A KÁSZ, azaz a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 2024.01.29. jogszabályváltozás állásdíjra vonatkozó 4. § alapján, GLABs telephelyei rakodás management rendszerünk januártól új funkcióval bővül, így tartózkodási igazolás dokumentum nyomtatásra is van lehetőség. A szoftverbe került tartózkodási igazolás dokumentummal igazolható a rakodáshoz köthető kezdő és záró időpont, így egyszerűsíti és átláthatóvá teszi…